Udělujete tímto souhlas společnosti HEINEKEN Česká republika, a. s. , se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo.

 1. Jméno, příjmení a telefonní číslo je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování v případě výhry v soutěži. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti HEINEKEN Česká republika, a. s..
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a) Poskytovatel softwaru – Kinet s.r.o., V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr
  b) Agentura - Dentsu Czech Republic s.r.o.,Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha
 4. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  a) vzít souhlas kdykoliv zpět,
  b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.