1. OBECNÉ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky dostupné na www.pivozlatybazant.cz. ("stránky") kde my, HEINEKEN Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, sbíráme jisté osobní údaje. HEINEKEN Česká republika, a. s. ("My", „nás“ nebo „HEINEKEN“) je správcem shromážděných a zpracovávaných osobních údajů..

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože obsahují důležité informace, které vám pomohou pochopit, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím webu ("osobní údaje").

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Větší část našich stránek můžete používat, aniž byste nám museli poskytnout osobní údaje. Pro využívání některých služeb a pro některé z účelů stránek je třeba poskytnout osobní údaje, abychom byli schopni poskytnout vám požadovánu službu nebo produkt nebo se účastnit některé aktivity. Požadovány informace označené na našich stránkách hvězdičkou jsou povinné. Pokud nám neposkytnete požadované informace, službu nebo produkt vám nebudeme moci poskytnout, nebo se nebudete moct účastnit aktivity.

Kromě informací, které nám musíte poskytnout za účelem vaší účasti na aktivitách / kampaních, shromažďujeme určité informace, když navštívíte náš web.

 • účast na kampaních, losování cen, soutěžích

Pokud se účastníte soutěží nebo událostí (včetně propagačních akcí s výhrami (včetně dárků, okamžitých výher a online soutěžích, mobilních, přes sociální média nebo aplikace)), věrnostních a odměňovacích programů, výzev k aktivitě, loterií, stíracích losů a tomboly ( včetně okamžitých výher a online soutěžíc, mobilních, přes sociální média nebo aplikace); samplingu a propagace prodejních míst a geograficky cílené aktivity (včetně gamifikace a SMS), v závislosti na kampani, losování nebo soutěži budete požádáni o své jméno, e-mailovou adresu, trvalou adresu, telefonní číslo a odpověď na otevřené otázky za účelem „výhry“. V případě potřeby vám zasíláme výhry poštou (např. u lístků nebo produktů), v tom případe požádáme také o vaši adresu bydliště, můžeme si vyžádat i další konkrétní podrobnosti potřebné k dodání vaší výhry. Tyto informace potřebujeme za účelem zpracování vaší účasti v aktivitě a k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat o vaší výhře nebo vám ji zaslat. Všechny informace o vaší účasti v našich kampaních, losování cen a soutěžích uchováme po dobu maximálně 6 měsíců po skončení soutěže, pokud pravidla soutěže nebo zákon nestanovují jiné. Informace nebudou použity k jiným účelům, pokud jste o těchto účelech nebyli výslovně informováni a / nebo jste nebyli požádáni o předchozí souhlas.

 • informace, když nás kontaktujete

Pokud navštívíte naše stránky a máte dotaz nebo jinou poznámku, můžete nás kontaktovat přes náš kontaktní formulář. Budete požádáni, abyste uvedli své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo (nepovinné) a samozřejmě informace o vaší žádosti. Tyto informace použijeme pouze k zodpovězení vaší otázky. Zaregistrujeme vaše žádosti, dotazy a naše odpovědi a další kroky k vyřízení vaší žádosti. Veškeré informace uchováme po dobu 6 měsíců po vyřešení vaší otázky nebo stížnosti nebo uzavření dotazu.

 • údržba a optimalizace naší webové stránky

Vaše osobní údaje se použijí i na údržbu a analýzu naší webové stránky s cílem řešení problému s výkonem, včetně odstranění problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportingu a hostování dat, zlepšení dostupnosti a uživatelského zážitku z našich stránek a zajištění internetové stránky proti podvodům. Zaznamenáváme celkové používání našich webových stránek.

Naše používání vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro naše oprávněné zájmy a informace budou uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců. Protokoly o používání našich webových stránek budou smazány do 3 měsíců po vytvoření.

3. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje a údaje o souborech cookie budeme sdílet, pouze pokud nám to umožňuje zákon. To znamená, že požádáme o předchozí souhlas, pokud by to měl být zákonný základ (například když sdílíme údaje o cookies). Pokud se můžeme použít náš oprávněný zájem, tak to uděláme. To je případ, když vytváříme agregované marketingové statistiky nebo segmenty.

Je možné, že budeme muset sdílet osobní údaje s třetími stranami, aby nám pomohli poskytovat vám služby a produkty a provozovat naši webovou stránku. Tyto třetí strany zahrnují:

 • Společnosti skupiny HEINEKEN pro účely ukládání osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím webové stránky díky sdíleným informačním systémům,

 • poskytovatele služeb, kde je to nutné k poskytnutí služby a na poskytování služeb analýzy dat,

 • poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají organizovat kampaně a propagační akce

 • reklamní společnosti první a třetí strany

 • mediální agentury

 • poskytovatelé sociálních médií

 • Společnosti skupiny HEINEKEN v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného postoupení celé nebo jakékoli části našeho podnikání, aktiv nebo akcií (včetně v souvislosti s jakýmkoli bankrotem nebo podobným řízením)

 • v případě, že HEINEKEN prodá všechny nebo některá aktiva nebo akcie společnosti skupiny HEINEKEN, jejíž osobní údaje převedeny na třetí stranu, vaše osobní údaje mohou být poskytnuty této třetí straně.

Tyto strany mohou mít sídlo v České republice, v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru nebo jinde ve světě. Při uchovávání osobních údajů mimo EHP zajistíme přiměřenou úroveň ochrany přenesených dat, a při všech těchto transferech mimo EHP používáme Standardní smluvní doložky. Požadujeme od poskytovatelů služeb, aby používali odpovídající opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.

Možná budeme muset poskytnout osobní údaje i orgánům činným v trestním řízení, abychom splnili všechny právní závazky nebo soudní příkazy.

4. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijali jsme odpovídající technické, fyzické a organizační opatření na ochranu osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek před zneužitím nebo náhodným, neoprávněným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním, získáváním nebo přístupem, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Žádná internetová lokalita však nemůže být 100-procentně bezpečná a nemůžeme nést odpovědnost za neoprávněný nebo neúmyslný přístup, který je mimo naši kontrolu. Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné weby. Nejsme zodpovědní za praktiky, obsah nebo bezpečnost osobních údajů používaných těmito jinými webovými stránkami, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si vždy pozorně přečetli zásady ochrany osobních údajů na těchto jiných webech.

5. UCHOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je požadováno zákonem, nebo tak dlouho, jak je nezbytné k poskytnutí jakýchkoli požadovaných služeb nebo jak vyžadují jiné účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Specifický termín uchovávání je uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pro každý z příslušných účelů. Uděláme přiměřené kroky k zničení nebo anonymizaci osobních údajů, které vlastníme, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po uplynutí stanoveného období uchovávání.

6. SOUBORY COOKIE

Část informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se shromažďuje prostřednictvím souborů cookie a podobných technik. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se stahují a mohou být uloženy na vašem uživatelském zařízení, například v počítači, smartphonu nebo tabletu. Techniky, které používáme mohou být podobné souborem cookie, jako např. trackovací pixely, javascrit, značky a webové majáky (“web beacons”). Tyto soubory cookie a podobné postupy jsou někdy potřeba k zapamatování nastavení účtu, jazyka a země, ale také nám umožňují měřit a analyzovat vaše chování na naší webové stránce a zobrazovat vám personalizované nabídky na našem webu nebo na webech třetích stran. Před zahájením používání cookie Vás požádáme o souhlas s jejich přijmutím a používáním. Chcete-li zobrazit další informace o tom, které cookie používáme a jak je používáme, přečtěte si naše samostatné Zásady používání souborů cookie.

7. SOCIÁLNÍ MÉDIA

Můžete se rozhodnout sdílet informace na naší webové stránce prostřednictvím sociálních médií, jako Facebook a Instagram. To znamená, že informace, které sdílíte, se jménem a preferencemi, budou viditelné pro návštěvníky vašich osobních stránek. Doporučujeme vám, abyste si důkladně přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních médií, protože se vztahují na zpracování vašich osobních údajů těmito stranami.

8. OCHRANA ÚDAJŮ DETÍ

Stránky nejsou určeny k používání osobami mladšími 18 let. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od osob mladších 18 let.

9. VAŠE PRÁVA NA PŘÍSTUP, OPRAVU, VYMAZÁNÍ, OMEZENÍ, NAMÍTANÍ A PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich výmaz, požadovat omezení zpracování nebo právo ukončit zpracován nebo používaní vašich osobních údajů k profilování, máte právo získat přehled osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu údajů. Všechna vaše práva podléhají platným zákonům o ochraně osobních údajů a dalším příslušným zákonům a předpisům, postupům ochrany osobních údajů HEINEKEN a dalším pokynům HEINEKEN. Vždy však máte právo namítat proti našemu použití vašich osobních údajů pro přímou marketingovou komunikaci, a pokud tak učiníte, vyhovíme vaší žádosti. Pokud jste nám poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo dopad na zákonnost našeho používání těchto údajů před vaším odvoláním.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud využijete (některé) své volby a práva, možná již nebudete moci zcela nebo zčásti využívat služby naší webové stránky.Máte také právo v jistých případech podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz).

10. AKTUALIZACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme kontrolovat a čas od času aktualizovat. Jakékoliv změny v těchto zásadách budou zveřejněny na naší webové stránce a v rozsahu, který je důvodně možný, vás o nich budeme informovat.

11. KONTAKT

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených výše, nebo pokud máte jakýkoli jiný dotaz, nebo stížnost ohledně ochrany osobních údajů nebo způsobu jakým vaše údaje zpracováváme, můžete nás kontaktovat přes osobniudaje@heineken.com.

Správce:Heineken Česká republika, a.s., adresa: Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, IČO 45148066, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka 1515 B