Bylo vám již 18 let?

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let

Výroba

Zlatého Bažanta vaříme stále poctivě a s láskou.

Příjem ječmene

Slad se vyrábí z dvouřadého jarního sladovnického ječmene. Na výrobu jednoho litru piva je potřeba 150-200 gramů sladu (záleží na druhu piva). Na výrobu jedné várky piva, což je přibližně 500 hl, se tedy spotřebuje kolem deseti tun sladu.

Máčení ječmene

Máčením se zrno probouzí k životu, aktivují se v něm enzymy a začne klíčit. Během jednodenního máčení se obsah vody v ječmeni zvýší na 44 %.

Klíčení a sušení

Klíčení probíhá v sladinových skříních nebo na posuvných hromadách. Zásobné látky v zrnu se při něm rozkládají na jednodušší a aktivují se enzymy. Klíčení při teplotě 15 – 18 °C trvá 5 dnů. Po vyklíčení se sušením (tzv. hvozděním) přeruší fyziologické pochody a vytvoří se aromatické látky.

Výroba sladiny

Před dalším zpracováním se slad nechává po určitý čas odležet, takže klesne teplota a upraví se jeho vlastnosti. Potom se sešrotuje, aby se z něj uvolnily ty potřebné látky, které pivu dávají jeho charakter. Sešrotovaný slad se smíchá s vodou ve vystírací kádi během tzv. vystírání.

Vaření

Sladina se s chmelem vaří v mladinovém kotli (tzv. chmelovar). Cílem je vysrážení proteinů v roztoku a především získání těch hořkých látek, které hotovému pivu dodávají příjemnou hořkost. Uvařená mladina se nejprve odkalí ve vířivé kádi, následně se schladí a provzdušní.

Kvašení

Stupňovitost piva se určuje podle množství extraktu (zkvasitelné hmoty) v původní uvařené mladině. Stupňovitost se určuje při teplotě mladiny 20 °C. Extrakt se v tancích mění na alkohol a CO2, které pivu dávají jeho sílu a říz.

Ležení

Mladé pivo se po hlavním kvašení přečerpá do ležáckých nádob, v nichž při teplotě 1-2 °C dokvašuje a dozrává. Mladé pivo se během ležení chuťově a aromaticky vyrovná, tedy dozraje.

Filtrace

Aby mělo pivo dokonalou jiskru, je třeba z něj filtrací odstranit jemný zákal, způsobený bílkovinami, chmelovými látkami a pivovarskými kvasnicemi. Tento proces probíhá ve filtračním zařízení, kde pivo protéká přes křemelinu.

Kontrola kvality

Laboratorní kontrola probíhá po celý proces výroby sladu a piva. Zaručuje kontrolu vstupních surovin i správný průběh a výsledky procesů. Na závěr se kontroluje i hotové pivo.

Balení

Filtrované pivo se před plněním krátkodobě / šetrně pasterizuje pro zajištění 100 % mikrobiologické trvanlivosti. Hlavní zásadou správného plnění do lahví, plechovek a sudů je snaha ochránit pivo před oxidací a zabránit úniku oxidu uhličitého z piva.

Expedice

Na závěr pivo expedujeme do obchodů a provozoven. Tak na zdraví!

Historie

Zlatý Bažant je nejoblíbenější a zároveň nejznámější slovenskou značkou piva, což dokazuje mimo jiné i 1. místo v prestižní soutěži Slovenská Pivná Korunka 2017. Svůj název získal díky typicky zlatavé barvě piva a hojnému výskytu bažantů v okolí hurbanovského pivovaru.

více